PENB Vizualizace
Němec-projekce s r.o. bylo v roce 1992 původně založeno jako Delta-projekt Lanškroun. V roce 2009 přešla firma na právnickou osobu a zároveň na nové jméno, které má až do současnosti. Naším sídlem je město Lanškroun, působnost však máme po větší části Východočeského regionu a v Olomouckém kraji. 
Zabýváme se komplexním architektonickým a konstrukčním návrhem všech typů pozemních staveb. V současné době spolupracuje ve firmě skupina inženýrů a techniků, kteří jsou doplňováni externisty tak, aby mohli být zpracovány projekty ve všech stupních projektové přípravy.
 
Nabízíme tyto služby : 
 • Architektonické návrhy a studie pozemních staveb 
 • Všechny stupně projektové přípravy - Studie, DÚR, DOS, DSP, TD, DPS, DSPS, ZSPD, DBP
 • Projekty průmyslových, bytových a občanských budov
 • Rekonstrukce a stavební úpravy objektů
 • Pasportizaci objektů
 • Autorský dozor staveb
 • Energetické posouzení objektu, PENB
 • Návrh technického zařízení budov
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Vytvoření přehledu nákladů i položkového rozpočtu stavby
 • Výkaz výměr
 • Vizualizace
 • BIM modelování

 

Pro více informací nás kontaktujte : nemec@nemec-projekce.cz