PENB Vizualizace

Průkaz energetické naročnosti budovy (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Průkaz hodnotí energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. 

Zpracujeme Vám průkaz na jakýkoliv objekt, kontaktujte nás : nemec@nemec-projekce.cz 

 

Harmonogram zajištění PENB

Harmonogram povinnosti zajistit PENB

 

Jak číst průkaz

Jak číst PENB